Popusti

Skola Logos daje specijalne popuste i to:

10% popusta na individalne časove za polaznike koji uporedo pohađaju neki drugi kurs kod nas.
10% popusta za članove porodice koji istovremeno pohadjaju kurs.
20% popusta za specijalizovane kurseve, polaznicima koji su kod nas završili standardne kurseve.
50% popusta polazniku koji na isti kurs upiše još 3 polaznika.
100% popusta polazniku koji na isti kurs upiše još 6 polaznika.
5-30% popusta našem polazniku u školama iz inostranstva sa kojima škola Logos saradjuje.
QR Code Business Card