Prevodi


Škola Logos nudi usluge prevođenja na najvišem nivou, uz poštovanje dogovorenih rokova i pristupačne cene.
Prevode obavljaju iskusni prevodioci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti prevođenja što obezbeđuje visok kvalitet prevoda. Naš cilj je stalno unapređivanje pismene komunikacije na najpoznatijim svetskim jezicima (italijanski, engleski, francuski, nemački, grčki, španski).
Usluge prevoda obuhvataju prevođenje opštih tekstova, poslovnih dokumenata, stručnih tekstova, promotivnih materijala, sajtova, diplomskih i maturskih radova i drugih tekstova sa srpskog jezika na strane jezike i obrnuto.
Za pismene prevode cena se obračunava prema prevodilačkoj strani teksta. Jedna prevodilačka strana sadrži 1.500 slovnih znakova bez razmaka ili 1.800 slovnih znakova sa uračunatim razmacima.

Sudsko tumačenje

Nudimo sve vrste stručnih prevoda uz overu stalnog sudskog tumača za italijanski, engleski i nemački jezik.
Tekstove nam možete dostaviti: poštom na našu adresu, faksom – 011/328-7376, e-mailom – office@logos.edu.rs , ili lično.
QR Code Business Card