Španski jezik

Španski jezik spada u pet velikih jezika sveta. Španski je materinji jezik 352 miliona ljudi, a zajedno s ljudima kojima je dodatni strani jezik, španski govori otprilike 417 miliona ljudi (prema procenama iz 1999. godine).
Španski jezik spada u skupinu indoevropskih romanskih jezika, podskupinu iberoromanskih jezika.
Naziva se takođe i kastiljanski (špan. Castellano), posebno u Južnoj Americi i u dvojezičnim zonama u Španiji, čije ime duguje svom poreklu lingvističke raznolikosti španske regije Kastilje.
Dok se na svetskoj listi jezika koji se najviše govore nalazi
na trećem ili četvrtom mestu položajem u lestvici evropskih i svetskih jezika.
(zavisno od izvora), dotle se na listi najvažnijih jezika španski jezik nalazi na drugom mestu, odmah posle engleskog, s gotovo 400 miliona izvornih govornika.
Smatra se najraširenijim jezikom sveta, nakon kineskog. Jedan je od šest službenih jezika Ujedinjenih Nacija.
Iako je španski jezik najrasprostranjeniji u Latinskoj Americi, on je zastupljen na svim kontinentima.
Prema poslednjim istraživanjima, ovaj jezik ima najvecu stopu porasta broja govornika i smatra se da će u dogledno vreme prestići i engleski jezik.





STANDARDNI KURSEVI

Upis na ove kurseve se vrši dva puta godišnje, u septembru i januaru.

Premium Table
Nivo Jezičke veštine Trajanje Broj časova Cena
Početni 1(A1) Polaznik može da razume i koristi poznate uobičajne izraze i vrlo jednostavne fraze. U stanju je da predstavi sebe i druge, kao i da postavlja i da odgovara na pitanja o sebi i drugima. Može da vodi jednostavan razgovor pod uslovom da sagovornik govori polako i razgovetno i da je spreman da pomogne. 4 meseca 32 dvočasa 220 € *
Početni 2(A2) Polaznik počinje da usvaja glagolska vremena i može da razume izdvojene rečenice i često korištene reči iz područja od neposrednog ličnog interesa. Može da komunicira u svakodnevnim situacijama koje zahtevaju jednostavnu i neposrednu razmenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. 4 meseca 32 dvočasa 220 € *
Srednji 1(B1) Polaznik je sposoban da razume glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovno susreće u svakodnevnom zivotu.Može da se snalazi u većini situacija vezanim za putovanja kroz područje na kojem se taj jezik govori. Može da produkuje jednostavan tekst na njemu poznatu ili interesantnu temu. 4 meseca 32 dvočasa 240 € *
Srednji 2(B2) Može da razume glavne misli složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može da komunicira dovoljno tečno i neusiljeno, što omogućava normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s ijedne strane. Može proizvesti jasan, detaljan tekst o velikom broju tema i objasniti svoja stanovista o nekoj aktuelnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija. 4 meseca 32 dvočasa 240 € *
Viši 1(C1) Polaznik moze da razume složene, duže tekstove iz različitih područja i da prepozna konkretna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez upadljivog traženja odgovarajućih izraza. Može fleksibilno da koristi jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama. Može da proizvede jasan, dobro strukturiran i detaljni tekst pokazujući da se uspešno služi jezičnim obrascima. 5 meseci 40 dvočasa 350 € *
Viši 2(C2) Može bez poteškoca da razume gotovo sve što čuje ili pročita. Može sažeti informaciju iz različitih usmenih ili pisanih izvora, suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice. Može da se izražava neusiljeno, vrlo tečno i precizno i razlikovati i finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama. 5 meseci 40 dvočasa 350 € *





Intenzivni kursevi

Upis na ove kurseve se vrši svakog meseca.

Premium Table
Naziv kursa Trajanje Broj časova Cena
Intenzivni kurs 1 mesec 20 dvočasa 220 € *





Individualni kursevi

Upis na ove kurseve se vrši svakog meseca.

Premium Table
Nivo kursa Broj časova Cena
A1 – C2 20 dvočasa 330 € *





DELE

Premium Table
Nivo Trajanje Broj časova Cena
A1 1 mesec 8 dvočasa 60 € *
A2 1 mesec 8 dvočasa 60 € *
B1 2 meseca 16 dvočasa 120 € *
B2 2 meseca 16 dvočasa 120 € *
C1 2 meseca 16 dvočasa 120 € *
C2 2 meseca 16 dvočasa 120 € *





Specijalizovani kursevi

Za upis na specijalizovane kurseve, potrebno je posedovati minimum nivo B1 znanja jezika.

Premium Table
Naziv kursa Trajanje Broj časova Cena
Poslovni španski 3 meseca 24 dvočasa 195 € *
Španski za ekonomiste 3 meseca 24 dvočasa 195 € *





Dečiji kursevi

Upis na ove kurseve se vrši samo u septembru.

Premium Table
Naziv kursa Trajanje Broj časova Cena
Predškolska deca 9 meseci 72 časa 225 € *
Školska deca 9 meseci 72 časa 225 € *


NAPOMENA:
Celokupan iznos kursa placa se u 3-9 jednakih mesečnih rata, u zavisnosti od dužine trajanja kursa.

* Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti.


QR Code Business Card